Intern transport componenten voedingsmiddelenindustrie

De productie van voedingsmiddelen is gebonden aan zeer strenge hygiëne-eisen. Voedselveiligheid en -kwaliteit en het voorkomen van voedselverontreiniging staan centraal. Op de systemen in het productieproces zijn de eisen en richtlijnen van ‘hygiënisch design’ van toepassing. Enkele voorbeelden: de componenten dienen een glad, niet absorberend en zo verdicht mogelijk oppervlak te hebben. Bij het ontwerp van het systeem moet vorming van hoeken, gaten en holle ruimtes zo veel mogelijk vermeden worden om ophoping van vuil te voorkomen.

De gehele installatie – de afzonderlijke mechanische componenten én alle kabels, aansluitingen, etc. – moet goed en eenvoudig gereinigd en geïnspecteerd kunnen worden. Een laatste voorbeeld: alle gebruikte materialen en onderdelen dienen bestand te zijn tegen reiniging met agressieve reinigings- en desinfecterende middelen, stoom en water onder hoge druk.

Een hygiënisch design beperkt zich niet tot alleen de onderdelen met direct contact met voedingsmiddelen. Het gaat om het systeem en de directe omgeving als geheel. Dit vraagt – naast speciale componenten – ook om een andere kijk bij het ontwerpen van het systeem.
Voor beiden kunt u bij ons terecht. Onderaan deze pagina vindt u foto’s van een greep uit ons totale aanbod intern transport componenten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Twee belangrijke aspecten van een veilige, hygiënische productie van voedingsmiddelen zijn regelmatige inspectie en regelmatig, preventief onderhoud van uw systeem. Hiermee voorkomt u bijvoorbeeld dat slijtage onopgemerkt blijft en zo een (potentiële) besmettingsbron wordt. Ook voor inspectie en onderhoud van uw systeem kunt u bij ons terecht.