Onze werkwijze

Veilig werken prioriteit

Bij ons heeft veiligheid – in de breedste zin van het woord – prioriteit. Ons doel is samen met u de (directe) omgeving van onze installatie(s) van levering en montage tot en met het dagelijkse gebruik bij u op locatie zo veilig mogelijk te maken en te houden. Wij zijn als onderneming VCA** (2017/6.0)-gecertificeerd en al onze monteurs zijn individueel (VOL) VCA-gecertificeerd.

Al onze installaties voldoen aan de Machinerichtlijn. Bij uw installatie ontvangt u documentatie en een inbouwverklaring (IIB) of een EG-conformiteitsverklaring (IIA), afhankelijk van de installatie.

Projectfases

FASE 1: CONCEPT

In onze eerste gesprekken vertelt u ons over de opdracht en uw wensen en eisen. Op basis van uw input maken wij geheel vrijblijvend een concept bestaande uit een principetekening en een kostenraming.

FASE 2: PLANNING/ENGINEERING

Indien u akkoord gaat met het concept en kiest voor samenwerking met Trapo, dan ontvangt u een planning. Wij gaan van start met de engineering van uw project.

FASE 3: PRODUCTIE

Na uw akkoord op de tekeningen gemaakt in fase 2, starten wij met de productie van de mechanische componenten.

FASE 4: BESTURINGSTECHNIEK

In deze fase van uw project starten wij met de detailengineering van de elektrische installatie. Het bouwen van de hoofdschakelkast met o.a. de PLC en motorgroepen loopt parallel aan de productie van de mechanische componenten.

FASE 5: PROGRAMMERING

Onze programmeurs schrijven het programma waarmee u straks uw systeem kunt bedienen. Het maken van de beeldschermen (visualisatie voor bediening) is hier onderdeel van. In deze fase maken wij – indien van toepassing – ook een start met het programmeren van de SCADA-software

FASE 6: INTEGRATIE, OPLEVERING, IN BEDRIJF NEMEN

Voor een test in onze productieruimte bouwen wij kritische delen van uw installatie op en nodigen u vervolgens uit voor een demonstratie. Bent u akkoord dan gaan wij over tot plaatsing en het in bedrijf nemen van uw complete installatie. Uw personeel krijgt een gedegen opleiding.

FASE 7: SERVICE EN ONDERHOUD

Uw installatie is bedoeld voor duurzaam gebruik. Periodiek onderhoud en een snelle, adequate service dragen hieraan bij. Een onderhoudscontract met ons afsluiten is een aanvullende optie. Onze buitendienst staat voor u klaar!