De verwerking verhogen? ‘Robot (de)palletising’ per complete laag!

Een hoge (productie)capaciteit? Met onze oplossing waarbij een robot palletiser per cyclus een complete laag op de pallet plaatst of van de pallet opneemt, is een snelle verwerking mogelijk.

Eerst worden de producten volgens een vooraf bepaald patroon geformeerd tot een complete laag. Vervolgens vindt doorvoer naar de oppakpositie plaats. Voor het ontwerpen van de patronen en de stapelwijze op de pallet (welk patroon op welke laag) maken wij gebruik van onze zelfgeschreven Trapo Pallet Stacking Design-software.

Het formeren van de producten tot een complete laag kan op conventionele wijze of met behulp van een formeerrobot gerealiseerd worden. Gaat het voor een langere tijd om productie van producten met exact dezelfde breedte, lengte en hoogte, dan kunnen de lagen volgens een vast patroon samengesteld worden. Met toepassing van een aantal standaard componenten – oftewel op conventionele wijze – kunnen we het formeren van de lagen volgens dit vaste patroon realiseren.

Zijn er veel producten met verschillende afmetingen waardoor een hoge mate van flexibiliteit en snel kunnen schakelen vereisten zijn? Dan biedt de robot palletiser in combinatie met een formeerrobot de oplossing. Afhankelijk van de te verwerken producten en de variatie van de bijbehorende afmetingen, zijn er meerdere patronen voor het samenstellen van de lagen. Een formeerrobot kan snel schakelen tussen deze verschillende patronen.

Bij het depalletiseren per complete laag neemt de robot palletiser de laag in een keer op van de pallet en plaatst deze bv. op een transporteur voor verdere verwerking.

Bekijk de video voor enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact met ons op!

#palletising #robotisation #automation #ProductProcessing

Menu