Een Trapo turnkey-transportoplossing

Transport van pallets en dolly’s via een palletbrug tussen 2 logistieke locaties

Voor één van onze relaties, een logistieke dienstverlener, is een palletbrug op hoogte ontwikkeld voor het transport van pallets en dolly’s tussen twee gescheiden logistieke panden. De afstand van 30 meter tussen beide panden wordt op een hoogte van ruim 6 meter overbrugd. In nauw overleg met de eindgebruiker, de architect en de aannemer leverde Trapo de turnkey-transportoplossing voor pallets en dolly’s in beide richtingen.

De uitdagingen bij de ontwikkeling van het systeem waren vooral het transport van zowel pallets als dolly’s met gebruik van dezelfde transporteurs en de in- en uitvoer met behulp van bestaande intern transportmiddelen (hand pallettrucks).

Het transport vindt in beide richtingen plaats via een dubbel transportsysteem; aan beide uiteinden van de palletbrug bevinden zich twee liften voor het verticale transport. Voor het in- en uitvoeren van de pallets/dolly’s wordt gebruik gemaakt van elektrische pallettrucks met verlengde lepels. Deze pallettrucks kunnen twee pallets of vier dolly’s gelijktijdig in lengterichting opnemen of afzetten.

Het transport van de pallets c.q. dolly’s tussen beide locaties duurt slechts enkele minuten; de transporttijd is daarmee aanzienlijk verkort. De installatie heeft een capaciteit van 100 pallets of 150 dolly’s per uur.

Onze turnkey-oplossing omvat:

  • ontwerp van de transportinstallatie
  • productie, aankoop, integratie mechanische delen
  • de installatie is opgebouwd uit kettingtransporteurs, liften en speciale in- en uitvoertransporteurs
  • een risicoanalyse: de veiligheid van de installatie voldoet volledig aan de CE-richtlijnen
  • elektrische besturing en (koppeling met bovenliggende) software
  • levering, montage en ingebruikname van het systeem
  • training en opleiding van het bedienend personeel
  • preventief onderhoud van het systeem (onderhoudscontract afgesloten)

Trapo is uw partner voor een totaaloplossing. Het resultaat? Een specifiek voor uw situatie bedachte complete installatie, klaar om direct in gebruik te nemen!

Trapo-turnkey installaties voor een hoge toegevoegde waarde.

Menu