Robot palletising per complete laag

Een hoge productiecapaciteit? Met onze oplossing waarbij een robot palletiser per cyclus een complete laag op de pallet plaatst, is een snelle verwerking mogelijk.

Eerst worden de producten volgens een vooraf bepaald patroon geformeerd tot een complete laag. Vervolgens vindt doorvoer naar de oppakpositie plaats. Voor het ontwerpen van de patronen en de stapelwijze op de pallet (welk patroon op welke laag) maken wij gebruik van onze zelfgeschreven Trapo Pallet Stacking Design-software.

Het formeren van de producten tot een complete laag kan op conventionele wijze of met behulp van een formeerrobot gerealiseerd worden.

conventionele laagformatie
Conventioneel formeren

Gaat het een langere tijd om productie van producten met exact dezelfde breedte, lengte en hoogte, dan kunnen de lagen volgens een vast patroon samengesteld worden. Met toepassing van een aantal standaard componenten – oftewel op conventionele wijze – kunnen we het formeren van de lagen volgens dit vaste patroon realiseren.

 

formeerrobot
Formeerrobot

Zijn er veel producten met verschillende afmetingen waardoor een hoge mate van flexibiliteit en snel schakelen vereisten zijn? Dan biedt de robot palletiser in combinatie met een formeerrobot de oplossing. Afhankelijk van de te verwerken producten en de variatie van de bijbehorende afmetingen, zijn er meerdere patronen voor het samenstellen van de lagen. Een formeerrobot kan snel schakelen tussen deze verschillende patronen.

Turnkey oplossingen

PROJECTVOORBEELDEN PALLETISEREN PER COMPLETE LAAG

Trapo heeft recent twee installaties geleverd waar palletiseren per complete laag onderdeel van is. Bij project 1 worden de lagen op conventionele wijze klaargezet; bij project 2 is een formeerrobot ingezet.


Project 1

Bij dit project (zie foto hierboven) wordt er gedurende langere tijd hetzelfde product c.q. verpakking verwerkt. Een conventionele manier om de lagen volgens één vast patroon samen te stellen was een geschikte oplossing.

Gegevens

afmetingen min. 450 x 300 x 200 mm
max. 600 x 400 x 200 mm
gewicht max. 24 kg/stuk
capaciteit 19 producten/minuut
verpakkingsmateriaal karton/folie
palletafmetingen 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm
tussenvellen ja
laagformatie conventioneel

Project 2

Bij dit project worden er complete palletladingen afgeroepen uit een mini load systeem. Er zijn meerdere producten met verschillende afmetingen en meerdere palletafmetingen. Een snelle omschakeling tussen de beschikbare patronen voor het samenstelen van de lagen is vereist. Op conventionele wijze formeren van de lagen is in deze situatie niet mogelijk. Een formeerrobot gaf de oplossing: met minimale tussentijd is het mogelijk om te schakelen naar de verwerking van een ander product en te palletiseren op een andere pallet.

De robot palletiser in combinatie met een formeerrobot biedt een hoge mate van flexibiliteit en maakt verwerking van grotere aantallen producten mogelijk.

Afhankelijk van het productievolume kunnen er meerdere productielijnen op 1 robotpalletiser worden aangesloten.

Bij dit project is er voor gekozen om de pallet al tijdens het palletiseren te voorzien van folie (wikkelen) om de stabiliteit van de lading te waarborgen.

Gegevens

afmetingen min. 300x400
max. 400x600
gewicht max. 30 kg
capaciteit 1400 producten/uur
verpakkingsmateriaal karton
palletafmetingen 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm
tussenvellen ja
laagformatie formeerrobot


Menu